Zamówienia publiczne na samochody. Jak je przeprowadzić?

Urzędy miejskie, państwowe instytucje, komendy policji, wszelkiego jednostki oświatowe i wiele innych. Jednostki publiczne, które chcą zakupić samochód, muszą to zrobić zgodnie z zasadami zamówień publicznych. Co to oznacza?

Trzy sposoby na zakup auta

Procedura kupna samochodu zależy od wartości zamówienia. Jeżeli cena jest niższa niż 30 tys. euro (128 079 zł w 2020 r.), wówczas transakcja może odbyć się z pominięciem Prawa zamówień publicznych (PZP). Jeżeli jednak w jednym czasie planowane jest kupno kilku samochodów, trzeba zsumować cenę wszystkich. Zgodnie z PZP zamawiający nie może bowiem dzielić zamówienia na części i w ten sposób pomijać przepisy. Na instytucje nie zostały narzucone wprawdzie szczegółowe obostrzenia, co do zakupów do 30 tys. euro, ale nadal muszą one dbać o właściwe wydawanie środków publicznych (samochody nie mogą być z najwyższej półki).

W praktyce najczęściej wybierany jest model ofertowy, negocjacyjny lub przetargowy. W modelu ofertowym zamawiający korzysta z oferty, którą znalazł lub z tej, którą bezpośrednio skierował wykonawca (np. oferta przeprowadzenia kursu). Druga opcja to negocjacje, czyli wspólne ustalenia co do przyszłej umowy oraz ostatecznych kosztów zakupu. To pozwala na wynegocjowanie korzystniejszej ceny. Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne – https://auta-firmowe.pl/home/zamowienia-publiczne/ m.in. samochodów, to oprócz przygotowania i złożenia oferty lub jej negocjacji, można zdecydować się na przetarg na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. W tym modelu instytucja prowadzi rozmowy z kilkoma potencjalnymi kontrahentami. Chodzi o świadomość współuczestnictwa i pewnego rodzaju rywalizację. Jest to złożone postępowanie, a przez to dosyć sformalizowane.

Przetarg na dwa sposoby

Gdy wartość zamówienia publicznego przekracza 30 tys. euro, kupno samochodu należy przeprowadzić w drodze przetargu nieograniczonego lub ograniczonego na podstawie PZP. W tym pierwszym przypadku oferty na publiczne ogłoszenie mogą składać wszyscy zainteresowani. Muszę oni jednak spełniać warunki określone w zamówieniu. Z kolei przetarg ograniczony daje możliwość zawężenia grona potencjalnych wykonawców. Powinni oni złożyć wniosek o dopuszczenie do procedury przetargowej, a następnie instytucja zaprasza wybranych wykonawców do złożenia ofert.

Przeprowadzenie przetargu musi opierać się na podstawowych zasadach zamówień publicznych. Dzięki temu nie będzie dochodziło do ustawiania przetargów. Chodzi o zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania kontrahentów, bezstronności (zakaz uczestnictwa osób związanych z wykonawcą lub zamawiającym), jawności i pierwszeństwa przetargów (czyli wybranie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego).

Doceń nas, udostępnij znajomym! :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *